ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TEMPUS LEASING SP. Z O.O.

ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TEMPUS LEASING SP. Z O.O. dotyczące zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym - wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst, w ramach projektu pt.: „Wprowadzenie przedsiębiorstwa Tempus Leasing Sp. z o.o. na rynek Catalyst”, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania PO IR 3.1.5. „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”.

Informacja o wyniku postępowania - Informacja o wyniku postępowaniaWszelkie prawa zastrzeżone | 2015 © leasing.tempus.net.pl